Företagare eller arbetstagare insjuknade plötsligt

Gör så här

  • För vårdbedömning och tidsbokning till läkare ring FenniaVårdaren på 010 503 5900. Då säkerställer du tillgång till bästa möjliga vård. FenniaVårdaren står till tjänst per telefon dagligen kl. 7–23.
  • Ta med FPA-kortet när du söker vård.
  • I ärenden som gäller ersättningar och betalningsförbindelser ring Fennias ersättningstjänst på 010 503 2000.

Ersätter försäkringen?

  Sjukdomsskydd för grupp Individuellt sjukdomsskydd
     
Självrisk enligt avtal 15 %, minst 84 €
Läkarbesök, undersökningar, operationer ja ja
Läkemedel enligt avtal ja
Tandvård nej nej
Psykoterapi ja, under vissa förutsättningar ja, under vissa förutsättningar
Resekostnader nej nej
Dagpenning enligt avtal enligt avtal

Ansök om ersättning

  • Mitt Fennia för privathushåll. Man loggar in på tjänsten med nätbankskoder. Om skadeärendet redan har handlagts hos Fennia, sök ersättning med en ansökan om fortsatta kostnader.
  • Spara kvitton, vi begär dem vid behov.
  • Vi handlägger 62 procent av skadeanmälningarna och meddelandena inom tre vardagar.
 Skriv ut sidan