Företagare drabbad av olycksfall på fritiden

Gör så här

 • För vårdbedömning och tidsbokning till läkare ring FenniaVårdaren och säkerställ din tillgång till den bästa vården, tfn 010 503 5900 (mån–sön 7–23).
 • Anmäl skadan till Fennia genom att fylla i en olycksfallsanmälan på Mitt Fennia. Du får ett försäkringsintyg till din mobil med vilket du får avgiftsfri vård.
 • Ta med FPA-kortet när du söker vård.
 • Visa upp försäkringsintyget på vårdinrättningen.
 • Vid större undersökningar och ingrepp sköter vårdinrättningen och Fennia betalningsförbindelsen åt dig.
 • Om du betalade besöket själv eller om olycksfallet i arbetet har lett till ytterligare kostnader (t.ex. resekostnader), fyll i blanketten för fortsatta kostnader på Mitt Fennia.
  • Spara kvitton, vi begär dem vid behov.
 • Kom ihåg att söka dagpenning enligt sjukförsäkringslagen hos FPA.

Ersätter försäkringen?

 • Personskador som drabbar en företagare ersätts från Företagarens olycksfallsförsäkring.
 • En företagare kan också försäkra sig själv och sina arbetstagare med en fritidsolycksfallsförsäkring eller en motionsolycksfallsförsäkring.
 • Från försäkringarna utbetalas bl.a. sjukvårdskostnader, resekostnader, inkomstbortfall, rehabiliteringskostnader, invalidpension, vårdbidrag, begravningshjälp och familjepension.

Ytterligare information

Företagets försäkringsbrev finns på Mitt Fennia för företag
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Information om olycksfallsförsäkringar för företagare

Information om den obligatoriska försäkringen för arbetstid

 Skriv ut sidan