Arbetstagare drabbad av olycksfall på fritiden

Följd dessa anvisningar när arbetstagaren har en fritidsolycksfallsförsäkring som företaget tecknat

  • Den skadade ska kontakta FenniaVårdaren eller arbetsgivarens företagshälsovård. FenniaVårdaren står till tjänst på 010 503 5900 (mån–sön 7–23).
  • Arbetsgivaren anmäler olycksfallet till Fennia elektroniskt på Mitt Fennia eller på en försäkringsintygsblankett.
  • Anvisningar för hur man fyller i en anmälan
  • När blanketten är ifylld får den skadade ett försäkringsintyg till sin mobil. Genom att visa upp intyget på vårdenheten får han eller hon vården avgiftsfritt.
  • Vid allvarliga skador tar Fennias skademästare hand om betalningsförbindelser för omfattande undersökningar och ingrepp och säkerställer återgång till arbete i rätt tid.

Följ dessa anvisningar när arbetstagaren har en privat olycksfallsförsäkring

Ersätter försäkringen?

  • Den obligatoriska försäkringen för arbetstid som tecknats av arbetsgivaren ersätter i första hand personskador som inträffar i arbetet eller under arbetsfärden.
  • Arbetsgivaren kan också försäkra arbetstagarna med en fritidsolycksfallsförsäkring eller en motionsolycksfallsförsäkring.
  • Från försäkringarna ovan utbetalas bl.a. sjukvårdskostnader, resekostnader, inkomstbortfall, rehabiliteringskostnader, invalidpension, vårdbidrag, begravningshjälp och familjepension.

Ytterligare information

Företagets försäkringsbrev finns på Mitt Fennia för företag
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Börja använda Mitt Fennia

Information om frivilliga försäkringar

 Skriv ut sidan