Företagare drabbad av olycksfall i arbetet eller på arbetsfärden

Gör så här

 • För vårdbedömning och tidsbokning till läkare ring FenniaVårdaren och säkerställ din tillgång till den bästa vården, tfn 010 503 5900 (mån–sön 7–23).
 • Anmäl skadan till Fennia genom att fylla i en olycksfallsanmälan på Mitt Fennia
 • När blanketten är ifylld får du följande som sms till din mobil:
  • Ett försäkringsintyg, med vilket du får avgiftsfri vård.
  • En betalningsförbindelse. Genom att visa upp betalningsförbindelsen får du avgiftsfritt de mediciner som ordineras under det första läkarbesöket till följd av ett olycksfall i arbetet eller en misstänkt arbetssjukdom.
 • Ta med FPA-kortet när du söker vård.
 • Visa upp försäkringsintyget på vårdinrättningen.
 • Vid större undersökningar och ingrepp sköter vårdinrättningen och Fennia betalningsförbindelsen åt dig.
 • Om du betalade besöket själv eller om olycksfallet i arbetet har lett till ytterligare kostnader (t.ex. resekostnader), fyll i blanketten för fortsatta kostnader på Mitt Fennia.
  • Spara kvitton, vi begär dem vid behov.
 • Du kan också ansöka om en betalningsförbindelse för ersättning av de läkemedel som ordinerats för olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar genom att fylla i ansökan om betalningsförbindelse.
 • Kom ihåg att söka dagpenning enligt sjukförsäkringslagen hos FPA inom två månader.

Ersätter min försäkring?

 • Personskador som drabbar en företagare ersätts från Företagarens olycksfallsförsäkring.
 • Från försäkringarna utbetalas bl.a. sjukvårdskostnader, resekostnader, inkomstbortfall, rehabiliteringskostnader, invalidpension, vårdbidrag, begravningshjälp och familjepension.

Ytterligare information

Företagets försäkringsbrev finns på Mitt Fennia för företag 
För att använda tjänsten krävs ett giltigt avtal om nättjänsten. Företagets representant som har behörigheter till Mitt Fennia kan logga in på tjänsten med sina personliga nätbankskoder eller med Mitt Fennia-koder.

Information om olycksfallsförsäkringar för företagare

 Skriv ut sidan