Mitt Fennia

Uträtta försäkrings- och skadeärenden enkelt och tryggt i tjänsten Mitt Fennia.

Logga in på Mitt Fennia 

 

Besök vårt kontor

Vi betjänar dig på våra försäkringskontor och försäkringsförmedlarnas försäljningsställen runt om i Finland.

Kontaktinformation till våra kontor 

Uppsägning av försäkring

Om du inte längre behöver en försäkring, kan du säga upp den på nättjänsten Mitt Fennia. 

Läs mer

Skicka meddelande

Lämna kontaktbegäran

Lämna feedback

Fennias e-postadresser är fornamn.efternamn@fennia.fi.

Håll dig uppdaterad

Som kund hos oss får du om du vill aktuella tips för en smidig och trygg vardag och information om våra tjänster.

Skicka dina kontaktuppgifter och håll dig uppdaterad

Ring

På vår telefontjänst uträttar du försäkrings- och skadeärenden snabbt och enkelt.

Servicenummer för privathushållskunder

Servicenummer för företagskunder

Adressändring

Du kan göra en adressändring med blanketten på vår webbplats.

Gör en adressändring 
 

Kontaktinformation till Fenniakoncernen

Bolagens huvudkontor

Kommunikationsteamet

Skicka post

Du kan skicka post till Fennia på adressen:

Fennia
00017 FENNIA

Läs mer