Skogsförsäkring skyddar det gröna guldet

Din skog är värdefull och värd att ta hand om. Du kan gardera dig mot skogsskador och minska risker kopplade till skogsägande genom en skogsförsäkring som passar just dina behov.

Varför teckna en skogsförsäkring hos Fennia?

 • Fennias skogsförsäkring omfattar utöver skogsbruksmark, trädbestånd och plantbestånd också virke på en avverkningsplats och på en upplagsplats i skogen eller invid en väg.
 • Du kan själv välja självrisken i försäkringen. Ju större självrisk du väljer, desto lägre är din försäkringspremie.

Hur ersätter skogsförsäkringar?

Välj den försäkring som lämpar sig bäst för dina behov. En skogsbrandförsäkring är det förmånligaste alternativet, medan du med en skogsförsäkring får ett mer omfattande skydd för din skog.

 • En skogsbrandförsäkring ersätter skador på trädbestånd, virke och plantbestånd till följd av eld och eldsläckningsåtgärder.
 • En skogsförsäkring ersätter följande skador på trädbestånd, plantbestånd och virke:
  • brandskador
  • stormskador
  • snöskador
  • översvämningsskador
  • insektskador
  • skador på plantbestånd till följd av gnagare eller svampsjukdomar.

Försäkra skogen till dess verkliga värde. Din skog är försäkrad till sitt fulla värde när du lämnar korrekta uppgifter om skogens areal vid teckning av försäkringen. Kom ihåg att meddela om skogens areal förändras.

 Skriv ut sidan