Reseförsäkring ger trygghet under resor

En reseförsäkring tryggar dig och ditt bagage i händelse av tråkiga situationer på resan. Du kan teckna en reseförsäkring enligt dina behov antingen för en resa eller som fortlöpande försäkring. Kom ihåg att teckna försäkringen innan du ger dig av, då garderar du dig mot sjukdomar under resa, skador på eller stöld av bagage och t.ex. om resan blir inställd eller avbryts.

Teckna nu en omfattande reseförsäkring enkelt på nätet. Den ger trygghet under resor såväl för dig och ditt bagage som för otippade förändringar.

En reseförsäkring som passar just dig

Med en omfattande reseförsäkring skyddar du dig och ditt bagage nära och fjärran. Med vår reseförsäkringsräknare kan du enkelt jämföra försäkringar för att hitta en som bäst passar dig.

Jämför priser

Våra tjänster hjälper dig i Finland och utomlands

Om du råkar ut för ett olycksfall eller insjuknar under resan och behöver hjälp, är vi bara ett samtal bort - vare sig du är i Åbo, Stockholm eller Toronto. 

Gör så här om du insjuknar på resan

Skydd för ditt viktigaste resgods

Visste du att det resgods som oftast går sönder eller blir stulet också ofta är det värdefullaste? Kolla hur du garderar dig mot skador på mobilen på resan.

Kolla tipsen

Välj en reseförsäkring enligt dina behov

En reseförsäkring räddar mycket om du skulle råka ut för något mindre trevligt på resan. När du tecknar en reseförsäkring tänk efter om du behöver den för dig själv eller för hela familjen. Du får reseförsäkringar för hela familjen för samma pris oberoende av antalet familjemedlemmar.

En fortlöpande reseförsäkring är rätt val om du reser minst tre gånger per år eller gör längre resor. En tidsbestämd reseförsäkring lönar sig om du reser mer sällan. Den gäller överallt i världen under den tid som överenskommits, för en vecka eller en månad.

Reseförsäkringen gäller på semester- och arbetsresor. Om du väljer en försäkring som även omfattar resor i Finland, gäller försäkringen på resor som du gör till en plats på minst 50 kilometers avstånd från din bostad, arbetsplats, studieplats eller fritidsbostad.

Resenärförsäkring ersätter kostnader för sjukdomar, olycksfall och inställda resor

Med stöd av resenärförsäkringen kan du söka vård utomlands hos en av Fennias avtalsläkare, som i många fall fakturerar Fennia direkt. Vid allvarliga sjukdomsfall som inträffar utomlands kontakta Fennias nödtjänst för utlandsresenärer på +358 10 503 5503 (24/7). I Finland har du tillgång till tjänsten FenniaVårdare.

Resenärförsäkringen inkluderar skydd i händelse av bestående men till följd av ett olycksfall under resan liksom i händelse av dödsfall till följd av ett olycksfall under resan eller en allmänfarlig smittsam sjukdom.

Resenärförsäkringen ersätter också kostnader för en inställd eller avbruten resa och för försening från en resa.

Resgodsförsäkringen ersätter stulet eller skadat resgods

En resgodsförsäkring ersätter om ditt bagage blir stulet eller skadas i Finland eller utomlands.  Ansvars- och rättsskyddsförsäkringar för resenär ingår automatiskt i resgodsförsäkringen.

Försäkringsobjekt i resgodsförsäkringen är resgods som är med på resan inklusive pass, visum och färdbiljetter samt egendom som du skaffat på resan. Du kan välja maximiersättningsbelopp för resgods enligt värdet på ditt resgods. Betalningsmedel och värdepapper är försäkrade upp till 350 euro.

Räkna ut priset på reseförsäkringen

Fem goda skäl att teckna reseförsäkring hos Fennia

 • Du råkar inte i knipa om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall: På resor utomlands har du vår nödtjänst för utlandsresenärer till ditt förfogande dygnet runt på +358 10 503 5503 och på resor i Finland tjänsten FenniaVårdare.
 • Du får reseförsäkringar för hela familjen för samma pris oberoende av antalet familjemedlemmar.
 • Om du är under 30 år, får du minst 25 procent rabatt i fyra år.
 • Ålder utgör inget hinder för en reseförsäkring: Du får en fortlöpande reseförsäkring utan slutålder.
 • Du behöver inte längre ha reseförsäkringskortet i plånboken: du kan beställa ett elektroniskt reseförsäkringskort, som du alltid har i mobilen och som innehåller länkar till viktiga telefonnummer. Beställ det elektroniska reseförsäkringskortet här (på finska)

Gör så här om du råkar ut för något under resan

Vare sig du är på väg till Åbo, Stockholm eller Toronto kom ihåg att teckna en reseförsäkring innan du ger dig av – då tryggar du dig själv, dina närmaste och ditt bagage. Se anvisningar i händelse av skadesituationer under resan. 

Jag insjuknade eller skadade mig under resan i Finland

 • Ring FenniaVårdaren, tfn 010 503 5000. Du får redan under samtalet råd kring frågor som gäller sjukdomen eller olycksfallet. FenniaVårdaren bokar också tid till läkare och gör en skadeanmälan åt dig.
 • Ta med FPA-kortet när du söker vård.
 • I ärenden som gäller ersättningar och betalningsförbindelser ring Fennias ersättningstjänst på 010 503 2000.
 • Om du har betalat vårdkostnader, gör en ersättningsansökan på Mitt Fennia. Spara kvitton, vi begär dem vid behov.

Jag insjuknade eller skadade mig under resan utomlands

 

Om jag blir sjuk under resan?

 • Sök i första hand vård hos en av Fennias avtalsläkare, som i många fall fakturerar Fennia direkt. Du kan vid behov uppsöka vilken läkare eller vilket sjukhus som helst, men spara då för ersättningsansökan kvitton över de sjukvårdskostnader som du betalat.
 • Ta med reseförsäkringskortet när du söker vård.
 • Var beredd på att först betala vårdkostnaderna själv. Spara kvitton och dokument som gäller skadan.
 • Vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall som inträffar utomlands kontakta Fennias nödtjänst för utlandsresenärer +358 10 503 5503 (24/7).
 • Sjuktransport till Finland kräver alltid godkännande av Fennia på förhand.
 • Om du behöver vård när du återvänder till Finland, ring FenniaVårdaren på 010 503 5000 (mån–sön 7–23).
 • Om du har betalat vårdkostnader, gör en ersättningsansökan på Mitt Fennia. Spara kvitton, vi begär dem vid behov.

Fennias avtalsläkare utomlands

I listan nedan hittar du kontaktinformation till våra avtalsläkare i 15 länder. Uppgifter om avtalsläkare på andra resmål får du genom att ringa vår nödtjänst för utlandsresenärer, tfn  +358 10 503 5503 (24/7). 

 

Resgodset skadades, försvann eller blev stulet

 • Gör i brottsärenden (stöld, inbrott, skadegörelse) en polisanmälan på resmålet. I Finland kan du göra en polisanmälan på Polisens webbplats.
 • Om ditt bagage försvinner eller skadas när du har överlämnat det till ett flygbolag, gör en anmälan till flygbolaget och begär en kopia av den. Om dina väskor inte hittas eller om de har skadats, kan du söka ersättning från resgodsförsäkringen.
 • Om ditt bagage anländer minst 12 timmar senare än du till resmålet, kan du söka ersättning för anskaffningskostnader för nödvändighetsartiklar. Spara kvitton och färdbiljetter.
 • Gör en ersättningsansökan på Mitt Fennia.

Mobilen gick sönder eller blev stulen

Den vanligaste skadan på en resa är att mobilen går sönder eller blir stulen. Gör så här om något händer mobilen:

Om något händer mobilen på resan?

 

Resan blev inställd

 • Meddela researrangören om den inställda resan och sök eventuell kompensation först hos arrangören.
 • Spara dokument och kvitton som gäller den inställda resan. Vi begär dem vid behov.
 • De andra i ditt resesällskap ska söka ersättning från sina försäkringar om också deras resa blev inställd.
 • Gör en ersättningsansökan på Mitt Fennia.

Resan avbröts

 • Ring Fennias nödtjänst för utlandsresenärer, tfn +358 10 503 5503 (24 h), så hjälper vi dig att ordna hemresan.
 • Spara dokument och kvitton som gäller den avbrutna resan. Vi begär dem vid behov.
 • Sök ersättning för kostnader för resan som avbröts på Mitt Fennia.

Jag kom för sent till resan

 • Från resenärförsäkringen betalas ersättning ut för kostnader för försening från en resa när du kommer för sent till utomlandsresan eller till en anslutning och förseningen beror på att det kollektiva färdmedel som du använder försenas till följd av ett väderhinder, ett tekniskt fel eller en trafikolycka, eller förseningen beror på att du är delaktig i en trafikolycka.
 • Från resenärförsäkringen ersätts nödvändiga och skäliga extra kostnader som uppstår när resan fortsätts. Som ersättning utbetalas högst priset på den ursprungliga resan, dock högst 2 000 euro. Om det är omöjligt att fortsätta resan, ersätts priset som betalades på förhand för resan, dock högst 2 000 euro.
 • Sök ersättning för kostnader för försening från resa på Mitt Fennia.

Vi svarar på allt du velat veta om reseförsäkringen

En reseförsäkring för en vecka eller ett år, försäkring för dig själv eller för hela familjen, reseförsäkring under graviditeten, reseförsäkringens omfattning under arbetsresan, tanden sprack på resan. Läs svaren på de vanligaste frågorna om reseförsäkringen. 

En resenärförsäkring

Jag har en fritidsolycksfallsförsäkring och sjukdomsskyddsförsäkring, som ersätter vårdkostnader för olycksfall och sjukdom. För vad behöver jag en resenärförsäkring?

Sjukdomsskyddsförsäkringen ersätter inte alls vårdkostnader som uppkommit utomlands. Däremot ersätter olycksfallsförsäkringen även vårdkostnader som uppstått utomlands till följd av ett olycksfall, men den omfattar inte andra kostnader eller tjänster som enbart resenärförsäkringen gör. En stor del av vårdkostnaderna uppstår dock till följd av en sjukdom och inte till följd av ett olycksfall, därför ger resenärförsäkringen ett mer omfattande skydd.

Resenärförsäkringen omfattar utöver vårdkostnader utomlands också kostnader till följd av att resan ställs in eller avbryts eller om du kommer för sent till resan. Likaså omfattar den hemtransport. Hemtransport t.ex. i form av ambulansflyg kan uppgå till över 100 000 euro. När du visar reseförsäkringskortet, fakturerar de utländska avtalsläkarna Fennia direkt för vården i de flesta fall. Vid allvarliga fall ger vår nödtjänst för utlandsresenärer rådgivning dygnet runt och arrangerar till exempel en vårdplats, betalningsförbindelser och transport för dig.

Hur föremålskador ersätts från resenärförsäkringen

Vilka saker eller föremål ersätts från resenärförsäkringen?

Om ett olycksfall har orsakat sjukvårdskostnader, ersätter resenärförsäkringen när det gäller sakskador endast om glasögon gått sönder i olycksfallet eller om kläder klippts sönder i samband med akutvård.

Kläder som gått sönder vid ett olycksfall av någon annan orsak än i samband med akutvård ersätts inte från resenärförsäkringen. Telefoner, kameror eller någon annan egendom ersätts inte från resenärförsäkringen, även om de gick sönder vid ett olycksfall som inträffade i samband med ett rån.

Ersätter en hemförsäkring skador på resgods

Jag erbjöds en resgodsförsäkring. Men ersätter inte min hemförsäkring om någonting händer mitt bagage när jag reser?

Fenniaskyddets hemförsäkringar gäller på resor som varar under ett år när det gäller lösöre i Norden. Om du reser utanför Norden, behöver du en resgodsförsäkring. Hemförsäkringen har emellertid alltid en självrisk, medan du får resgodsförsäkringen utan självrisk. Beroende på hemförsäkringens omfattning förekommer det också begränsningar för vad försäkringen omfattar. Hemförsäkringen ersätter inte heller i samma omfattning skador som inträffat under resor som resgodsförsäkringen. Till exempel när bagaget försenas ersätts nödvändighetsartiklar endast från resgodsförsäkringen. Det bredaste skyddet för ditt bagage får du alltså genom att teckna en resgodsförsäkring.

Hur läkarkostnader ersätts

Jag är utomlands och behöver läkarvård. Vad ska jag göra?

Under resan kan du söka vård hos vilken läkare eller på vilket sjukhus som helst. Fennia har avtalsläkare på flera resmål. Avtalsläkarna skickar ofta räkningen direkt till Fennia när du uppvisar reseförsäkringskortet.

Vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall, kontakta Fennias nödtjänst för utlandsresenärer på +358 10 503 5503 (24 h).

Hur tandläkarkostnader ersätts

Tanden sprack när jag åt. Vad ska jag göra?

Vi ersätter akutvård på resmålet om orsaken är tandvärk. Om en sprucken tand orsakar värk medan du är på resmålet, kan du uppsöka tandläkare för akutvård och söka ersättning hos Fennia. Akutvård eller fortsatt vård efter resan ersätts inte.

Hur kostnader för graviditet ersätts

Vilka kostnader till följd av graviditet ersätts från resenärförsäkringen?

Vid en graviditet som fortskrider normalt ersätter resenärförsäkringen inte eventuella medicinska kostnader och inte heller kostnader för att resan ställts in eller avbrutits.

Från försäkringen ersätts i enlighet med försäkringsvillkoren kostnader till följd av komplikationer som betraktas som sjukdomstillstånd. Komplikationer som ersätts är t.ex. moderkaksavlossning, havandeskapsförgiftning eller blödning.

Reseförsäkring under lång resa

Jag kommer att vara utomlands i fyra månader. Jag har en fortlöpande reseförsäkring. Gäller den under hela min resa?

En fortlöpande försäkring gäller på resor som varar högst tre månader. För den överskridande tiden behöver du en förlängd reseförsäkring (tidsbestämd reseförsäkring, engångsreseförsäkring), som du får genom att kontakta Fennia. En förlängd reseförsäkring ska tecknas före resans början.

En engångsreseförsäkring ska alltid tecknas före resans början. Om du inte vet exakt datum för hemkomst före resans början, teckna en reseförsäkring för den tid som du längst tänker vara på resan. Om du kommer hem tidigare, får du återbetalning på din reseförsäkringspremie. Vi beviljar inte en ny reseförsäkring under resan.

Reseförsäkring för familjemedlem

Jag åker med min 19-åriga dotter på en semesterresa. Hon bor ännu hemma och jag har Fennias reseförsäkring för familj. Måste jag skaffa en egen reseförsäkring för henne då hon redan är myndig?

Nej, det behöver du inte. Din dotter omfattas av reseförsäkringen för familjen så länge som hon bor i samma hushåll som du oavsett hur gammal hon är.

Gäller semesterreseförsäkring vid kombinerad arbets- och semesterresa

Jag åker ofta på arbetsresor, som jag ibland kombinerar med några semesterdagar på något trevligt resmål. Gäller min försäkring för semesterresor på sådana resor?

Försäkringen för semesterresor gäller inte om du åker på en kombinerad arbets- och semesterresa. Då behöver du en försäkring som utöver semesterresor också omfattar arbetsresor. Kontakta Fennia, så kan din försäkring enkelt utvidgas till att också omfatta arbetsresor.

Hur gör jag en ersättningsansökan på resan

Kan jag ansöka om skadeersättning även om jag fortfarande är på resa eller om extra kostnader ännu uppstår?

Du kan göra en skadeanmälan redan under resan. Om det är fråga om ett sådant allvarligt sjukdoms- eller olycksfall som vår samarbetspartner SOS International tar hand om, uppstår det inga kostnader för dig under resan och då behöver du inte göra en ersättningsansökan. Om det ännu uppstår kostnader efter att du kommit hem, kan du söka ersättning för de fortsatta kostnader som du själv har betalat antingen elektroniskt eller genom att ringa vår ersättningstjänst.

Resa på krigsriskområde

Vad omfattar mitt försäkringsskydd när jag reser till ett område med risk för krig?

Reseförsäkringens giltighet är begränsad på ett område med risk för krig. Från försäkringen ersätts inte skador som orsakats av krig eller av en väpnad konflikt eller av att den försäkrade deltagit i ett krig eller en väpnad konflikt.

Kom ihåg dessa 7 saker innan du ger dig av

Läs mer

 Skriv ut sidan