Från resgodsförsäkringen ersätts kostnader för anskaffning av nödvändighetsartiklar när resgodset anländer minst 12 timmar senare till resmålet än den försäkrade. Kostnader ersätts upp till 55 euro för varje påbörjat förseningsdygn, dock sammanlagt högst 275 euro.