Ansvarsförsäkringen som ingår i resgodsförsäkringen ersätter person- och sakskador som vållats oavsiktligt utomstående under en resa.