Rättsskyddsförsäkringen som ingår i resgodsförsäkringen ersätter advokat- och rättegångskostnader i tviste- och brottmål med anknytning till en resa.