Från resenärförsäkringen ersätts kostnader för en inställd eller avbruten resa när resan ställs in eller avbryts på ett tvingande sätt till följd av att den försäkrade, en nära anhörig till den försäkrade eller en reskamrat plötsligt insjuknat, råkat ut för ett olycksfall eller avlidit, eller av att en betydande ekonomisk sakskada drabbat den försäkrades egendom i Finland.