Från resgodsförsäkringen ersätts stulna och skadade resgods.