Resenärförsäkringen ersätter vårdkostnader utan övre gräns i euro. Vårdkostnader för en sjukdom under en resa ersätts i 90 dagar från det att vården inleddes. Vårdkostnader för ett olycksfall under en resa ersätts i tre år från det att olycksfallet inträffade.

Vårdkostnader är till exempel läkararvoden, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader. Utöver vårdkostnaderna ersätts vid behov kostnader för sjuktransport till Finland om en sådan godkänts av Fennia på förhand.