Från resenärförsäkringen betalas ersättning ut för kostnader för försening från en resa när du kommer för sent till utomlandsresan eller till en anslutning och förseningen beror på att det kollektiva färdmedel som du använder försenas till följd av ett väderhinder, ett tekniskt fel eller en trafikolycka, eller förseningen beror på att du är delaktig i en trafikolycka.

Från försäkringen ersätts nödvändiga och skäliga extra kostnader som uppstår när resan fortsätts. Om det är omöjligt att fortsätta resan, ersätts priset som betalades på förhand för resan, dock högst 2 000 euro.