Resenärförsäkringen ersätter sjuktransport till Finland vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall. Transporten ska godkännas på förhand av Fennia.