Ersättning betalas ut för resdagar som gått förlorade på grund av sjukhusvård eller för tidig återresa.