Talkoförsäkring

Med en talkoförsäkring tryggar du t.ex. i händelse av olycksfall dina närstående som oavlönat hjälper till med renoveringen av sommarstugan eller huset. Talkoarbete är arbete utan vederlag, dvs. man betalar inte lön, arvode eller något annat vederlag till dem som deltar i talkoarbetet.

Teckna talkoförsäkring hos Fennia

 • Den försäkrade kan använda tjänsten FenniaVårdare när ett olycksfall är framme. FenniaVårdaren ger råd per telefon och bokar tid hos Fennias samarbetsläkarstation eller -vårdenhet.
 • Talkoförsäkringen ersätter vårdkostnader för olycksfall, och den inkluderar också ersättning för bestående men och dödsfall till följd av ett olycksfall.
 • Försäkringen har ingen självrisk.

Vad ersätter talkoförsäkringen?

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader för olycksfall som inträffat i talkoarbete, t.ex. läkararvoden, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader.
 • Vid fullständigt bestående men betalas det försäkringsbelopp ut som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. För partiellt bestående men betalas den andel av försäkringsbeloppet ut som motsvarar den fastställda invaliditetsklassen. Ersättningen betalas ut efter att menet blivit bestående.
 • Vid dödsfall till följd av ett olycksfall betalas det försäkringsbelopp ut som gällde när olycksfallet inträffade till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.
 • Talkoförsäkringen gäller i talkoarbete och under resor som direkt ansluter sig till det.
 • Försäkringen har ingen självrisk.

För vem kan jag teckna en talkoförsäkring?

 • Försäkringen ersätter vårdkostnader för olycksfall som inträffat i talkoarbete, t.ex. läkararvoden, sjukhusavgifter och läkemedelskostnader.
 • Vid fullständigt bestående men betalas det försäkringsbelopp ut som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. För partiellt bestående men betalas den andel av försäkringsbeloppet ut som motsvarar den fastställda invaliditetsklassen. Ersättningen betalas ut efter att menet blivit bestående.
 • Vid dödsfall till följd av ett olycksfall betalas det försäkringsbelopp ut som gällde när olycksfallet inträffade till den förmånstagare som försäkringstagaren förordnat.
 • Talkoförsäkringen gäller i talkoarbete och under resor som direkt ansluter sig till det.
 • Försäkringen har ingen självrisk.

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Talkoförsäkring

Försäkringsvillkor 

 Skriv ut sidan