Olycksfallsförsäkringar för vuxna

Olycksfallsförsäkringar för vuxna

Med en olycksfallsförsäkring tryggar du din familjs utkomst vid ett olycksfall. Försäkringen ger dig möjlighet att söka vård hos privatläkare och få hjälp snabbt.

Varför teckna olycksfallsförsäkring hos Fennia?

 • Du får tillgång till tjänsten FenniaVårdare vid olycksfall. FenniaVårdaren ger råd per telefon och bokar tid åt dig hos Fennias samarbetsläkarstation eller -vårdenhet. Läkarkostnader faktureras direkt av Fennia.
 • Personer över 60 år kan teckna olycksfallsförsäkringen för senior, som inte har någon slutålder.
 • Om du vill kan du utvidga försäkringarna att också omfatta klubb- och tävlingsidrott och s.k. farliga grenar (exkl. idrottsgrenar som uteslutits från försäkringen i försäkringsvillkoren).
 • Du kan teckna ett separat skydd mot dödsfall till följd av ett olycksfall.

FenniaVårdaren betjänär dagligen kl. 7-23 på 010 503 5900

Så här ersätter olycksfallsförsäkringen för vuxna

 • Vårdkostnader för olycksfall
 • Operativa ingrepp
 • Läkemedel
 • Vårddygnsavgifter på sjukhus
 • Glasögon som gått sönder vid olycksfall
 • Fysikalisk behandling under vissa förutsättningar
 • Anskaffning av bestående medicinskt hjälpmedel, t.ex. hålfotsinlägg, hörapparat, protes
 • Vårdrelaterade resekostnader
 • Dödsfall till följd av olycksfall*
 • Utvidgad idrottsförsäkring*

*Valfritt tilläggsskydd

Olycksfallsförsäkringen ersätter inte

 • sjukvårdskostnader
 • inkomstbortfall till följd av vård och inte heller övriga indirekta förluster

 

Vilken olycksfallsförsäkring behöver jag?

En olycksfallsförsäkring ger skydd i händelse av olycksfall som inträffar hemma och vid hobbyutövning. Från försäkringen ersätts vårdkostnader vid olycksfall och den omfattar också en engångsersättning för bestående men till följd av ett olycksfall.

Välj en olycksfallsförsäkring enligt din livssituation

Om du är i arbetslivet, räcker en fritidsolycksfallsförsäkring. Din arbetsgivare är skyldig att teckna en lagstadgad olycksfallsförsäkring för dig. Försäkringen ersätter kostnader för olycksfall som inträffar under arbetstid och arbetsresor.

Om du är studerande eller företagare, är en heltidsförsäkring det rätta alternativet för dig.
Till olycksfallsförsäkringen kan du välja ett tilläggsskydd för dödsfall till följd av ett olycksfall.

En olycksfallsförsäkring gäller vid idrott som du utövar självständigt för att upprätthålla din kondition. Du kan utvidga försäkringen genom ett separat avtal till att även omfatta verksamhet som har anknytning till tävlingar och matcher som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening samt tävlingsidrott och s.k. farliga idrottsgrenar.

Vem kan teckna en olycksfallsförsäkring?

 • Du kan teckna en olycksfallsförsäkring hos Fennia om du är 17–69 år och omfattas av Finlands sjukförsäkringslag.
 • För personer över 60 år erbjuder vi olycksfallsförsäkringen för senior, som inte har någon slutålder.

 

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren olycksfallsförsäkring

Försäkringsvillkor

Ta del av olycksfallsförsäkringarna för barn och unga

Olycksfallsförsäkringar för barn och unga

 Skriv ut sidan