Livförsäkring tryggar familjens ekonomi

Hur skulle dina närstående klara sig om det hände dig något? En livförsäkring och ett skydd mot bestående arbetsoförmåga är särskilt viktiga om du har barn eller bostadslån.

Med försäkringen kan du trygga dina närståendes utkomst och levnadsnivå i händelse av dödsfall, och din egen utkomst i händelse av bestående arbetsoförmåga.

Varför teckna livförsäkring hos Fennia?

  • Om du tecknar en livförsäkring för familjens båda vuxna, får du den förmånligt som parskydd.
  • Livförsäkringen gäller fram till 90 år.
  • Du får 30 procent rabatt under den första försäkringsperioden när du tecknar försäkringen på nätet.
  • På nätet kan du teckna ett försäkringsskydd på till och med 300 000 euro.
  • Under 2019 ges en tilläggsförmån på 50 % på livförsäkringsersättningar, dock högst 150 000 euro.

Vad ersätter livförsäkringen och invaliditetsförsäkringen?

  • Från livförsäkringen betalas en engångsersättning ut till förmånstagaren när den försäkrade avlider. Du kan själv bestämma storleken på försäkringsskyddsbeloppet.
  • Från skyddet mot bestående arbetsoförmåga betalas en fast engångsersättning ut i händelse av bestående arbetsoförmåga. Ersättningen betalas ut när arbetsoförmågan har varat i minst ett år och påvisats vara permanent, eller tidigare om arbetsoförmågan kan tillförlitligt påvisas vara bestående.

Hur stor livförsäkring behöver jag?

Det är bäst att beräkna beloppet för skyddet enligt dina egna behov, så att varken du eller dina närstående hamnar i ekonomisk knipa om det värsta skulle hända. Vi rekommenderar att försäkringsbeloppet täcker minst

  • skulderna
  • ett års nettoinkomst
  • 20 000 euro per barn.

Storleken på försäkringspremien bestäms utifrån din ålder och det ersättningsbelopp du valt. På nätet kan du teckna ett försäkringsskydd på till och med 200 000 euro.

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Fennia-Livskydd

Försäkringsvillkor

 Skriv ut sidan