Hemförsäkring för hög- eller radhus

Genom att försäkra ditt hemlösöre garderar du dig till exempel mot skador till följd av eldsvådor samt cykelstöld eller att tvättmaskinen eller mobilen går sönder. Till hemförsäkringen lönar det sig att foga en ansvarsförsäkring, som ersätter om du vållar någon annan en skada.

Varför teckna en hemförsäkring hos Fennia?

 • När en skada inträffar hjälper vi dig flexibelt och snabbt, så att du får så lite besvär som möjligt av skadan.
  • Du får en snabb och högklassig anskaffningstjänst till ditt förfogande. När en apparat går sönder, kan du få en ny apparat, t.ex. en ny tvättmaskin, hemlevererad och installerad.
  • Reparation av en mobil eller surfplatta går nu enkelt och snabbt via vår skadetjänst för mobilapparater.
  • Vid en vattenskada eller brand hjälper vi dig att ordna en tillfällig bostad.
 • I försäkringspremierna tar vi hänsyn till hur du skyddat ditt hem. Du får 10 procent rabatt på hemförsäkringen för lösöre när du skyddar ditt hem med ett säkerhetslås eller ett tjuvlarm. Om du installerar ett larmsystem i ditt hem, får du 15 procent rabatt.

Så här ersätter hemförsäkringar

  Omfattande hemförsäkring Bashemförsäkring och plustilläggsskydd Bas-hemförsäkring
Skador till följd av brand
 
     
Skador till följd vattenläckage
 
     
Stöld, inbrott, skadegörelse
 
     
Skador till följd av storm
 
     
Boendeavbrott
 
     
Skada på fast inredning
 
     
Föremål som gått sönder
 
     
Skada till följd av direkt blixtnedslag
 
     
Skada till följd av elfenomen
 
     
Rökskador till följd av annat än brand      

Vad ingår i en hemförsäkring för lösöre?

Om du bor i en hyreslägenhet eller är aktieägare i ett hög-, rad- eller parhus, behöver du bara en hemförsäkring för ditt hemlösöre. Bostads- eller fastighetsbolaget ansvarar för att fastigheten är försäkrad.

Till hemlösöret hör bl.a.

 • möbler, kärl, böcker och hemtextilier
 • datorer, surfplattor och mobiltelefoner
 • hushållsapparater och hemelektronik
 • kläder och accessoarer
 • hobby- och idrottsutrustning
 • lösöre som förvaras i lägenhetens källar- eller vindsskrubb.

Behöver jag en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring?

Det lönar sig definitivt att ansluta en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring till hemförsäkringen.

 • En ansvarsförsäkring för privatperson ersätter person- och sakskador som vållas utomstående. Den hjälper att klara av skadestånd om du t.ex. kör på en fotgängare med cykeln eller om du i en hyresbostad orsakar skador som du enligt skadeståndslagen är ansvarig för. Många hyresvärdar kräver dessutom att hyresgästerna tecknar en ansvarsförsäkring.
 • Rättsskyddsförsäkringen för privatperson ersätter advokat- och rättegångskostnader för anlitande av en advokat eller någon annan jurist i tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden när det är fråga om en privatperson. En utvidgad rättsskyddsförsäkring för privatperson ersätter även motpartens kostnader, som rättsskyddsförsäkringen för privatperson inte gör.
 • Identitetsstöldsförsäkringen är ett tilläggsskydd till rättsskyddsförsäkringen. Det är fråga om identitetsstöld när någon utan ditt tillstånd använder dina personuppgifter, t.ex. för att ta ut snabblån eller för att beställa varor. När du ansluter en identitetsstöldsförsäkring till din försäkring får du tillgång till en telefontjänst som hjälper dig att reda ut en eventuell identitetsstöld. Försäkringen ersätter även juristkostnader som kan uppstå i samband med identitetsstöld.

Flyttning och hemförsäkring

Ett nytt hem innebär ofta nya försäkringsbehov. Det nya hemmet är ofta annorlunda och av annan storlek än det gamla. Därför lönar det sig alltid att se över hemförsäkringen i samband med en flyttning.

Kontakta oss för att se över ditt försäkringsskydd

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Hemförsäkringar

Fenniaskydd försäkringsvillkor

Se även

 Skriv ut sidan