Hemförsäkring för egnahemshus

Genom att försäkra ditt hus och ditt hemlösöre med en hemförsäkring garderar du dig till exempel mot skador till följd av eldsvådor eller rörläckage eller att tvättmaskinen går sönder eller mot inbrotts- och stöldskador. För dig som bor i ett egnahemshus lönar det sig alltid att försäkra både byggnader och lösöre.

Varför teckna en hemförsäkring hos Fennia?

 • När en skada inträffar hjälper vi dig flexibelt och snabbt, så att du får så lite besvär som möjligt av skadan.
  • Du får en snabb och högklassig anskaffningstjänst till ditt förfogande. När en apparat går sönder, kan du få en ny apparat, t.ex. en ny tvättmaskin, hemlevererad och installerad.
  • Reparation av en mobil eller surfplatta går nu enkelt och snabbt via vår skadetjänst för mobilapparater.
  • Vid en vattenskada eller brand hjälper vi dig att ordna en tillfällig bostad.
 • Vi riskkartlägger ditt hus och om byggnaden är i bra skick kan du få rabatt på försäkringspremien.
 • Vi belönar förebyggande av läckageskador med betydande rabatter:
  • Vi ger dig som skaffar en vattenfelsbrytare av vår samarbetspartner Leakomatic 50 procent rabatt på det första årets försäkringspremie för en byggnad eller lösöre och 20 procent rabatt de fyra följande åren. Leakomatic erbjuder vattenfelsbrytaren inklusive installation till Fennias kunder till ett rabattpris. Läs mer här.
  • Vi erbjuder en rabatt på 15 procent på försäkringspremien för en rörrenoverad byggnad i fem år. Ett stambyte gör du förmånligt och enkelt med hjälp av vår samarbetspartner Uponor. Läs mer här.
 • I försäkringspremierna tar vi hänsyn till hur du skyddat ditt hem. Du får 10 procent rabatt på hemförsäkringen för lösöre när du skyddar ditt hem med ett säkerhetslås eller ett tjuvlarm. Om du installerar ett larmsystem i ditt hem, får du 15 procent rabatt.

Så här ersätter hemförsäkringarna

  Brandförsäkring Bashemförsäkring Omfattande hemförsäkring
Skador till följd av brand 
 
     
Skador till följd vattenläckage 
 
     
Skador på VVSEA-anordningar 
 
     
Skador på anordningar till följd av spänningsväxling 
 
     
Stöld, inbrott eller skadegörelse 
 
     
Skador till följd av storm 
 
     
Boendeavbrott
 
     
Föremål som gått sönder
 
     

Vilken försäkring behöver jag till huset och sidobyggnaderna?

Du kan välja olika hemförsäkringar för bostadshuset och för sidobyggnaderna. Till exempel för garaget eller förrådet är en brandförsäkring det förmånligaste alternativet. Egnahemshuset och dess lösöre lönar det sig att försäkra med en omfattande hemförsäkring.

Om egnahemshuset är ett bostadsaktiebolag, ska försäkringen tecknas i bostadsaktiebolagets namn med en separat fastighetsförsäkring med ansvars- och rättsskyddsförsäkringar.

Vad ingår i hemförsäkringen för lösöre och byggnader?

Försäkringen för byggnader omfattar bl.a.

 • den byggnad som ska försäkras
 • avlopps- och vattenledningssystem
 • VVS-anordningar
 • elkablar, kWh-mätare och elektriska huvudcentraler på tomten
 • fasta sedvanliga konstruktioner och byggnader på gårdsplanen
 • byggnader av lätt konstruktion på högst 4 m²
 • trädgården och marken på gårdsplanen.

Försäkringen för lösöre omfattar bl.a.

 • möbler, kärl, böcker och hemtextilier
 • datautrustning och mobiltelefoner
 • hushållsapparater och hemelektronik
 • kläder och accessoarer
 • hobby- och idrottsutrustning.

Behöver jag en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring?

Det lönar sig definitivt att ansluta en ansvarsförsäkring och en rättsskyddsförsäkring till hemförsäkringen.

 • En ansvarsförsäkring för privatperson ersätter person- och sakskador som vållas utomstående. Den hjälper att klara av skadestånd om du t.ex. kör på en fotgängare med cykeln eller om du oavsiktligt skadar någon annans egendom.
 • Rättsskyddsförsäkringen för privatperson ersätter advokat- och rättegångskostnader för anlitande av en advokat eller någon annan jurist i tvistemål, brottmål eller ansökningsärenden när det är fråga om en privatperson. Den utvidgade rättsskyddsförsäkringen för privatperson ersätter också motpartens kostnader, som rättsskyddsförsäkringen för privatperson inte gör.
 • Identitetsstöldsförsäkringen är ett tilläggsskydd till rättsskyddsförsäkringen. Det är fråga om identitetsstöld när någon utan ditt tillstånd använder dina personuppgifter, t.ex. för att ta ut snabblån eller för att beställa varor. När du ansluter en identitetsstöldsförsäkring till din försäkring får du tillgång till en telefontjänst som hjälper dig att reda ut en eventuell identitetsstöld. Försäkringen ersätter även juristkostnader som kan uppstå i samband med identitetsstöld.

Flyttning och hemförsäkring

Ett nytt hem innebär ofta nya försäkringsbehov. Det nya hemmet är ofta annorlunda och av annan storlek än det gamla. Därför lönar det sig alltid att se över hemförsäkringen i samband med en flyttning.

Kontakta oss för att se över ditt försäkringsskydd

Försäkringsvillkor och -broschyrer

Broschyren Hemförsäkringar

Fenniaskydd försäkringsvillkor

Se även

 Skriv ut sidan