Trafikförsäkring

En trafikförsäkring ersätter personskador till följd av en trafikolycka och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av. Den är obligatorisk för samtliga fordon som används i trafik.

Trafikförsäkring hos Fennia

  • För en trygg förare erbjuder vi landets bästa bonus på 83 procent, som du snabbast kan nå på fyra år.
  • Om du är minst 30 år och du har kört skadefritt, får du en startbonus på 64 procent på trafikförsäkringen.
  • Vi belönar trygga förare: när du har nått maximibonus får du genast bonusskydd, som betyder att den första trafikskadan inte sänker bonusen på försäkringen.
  • Du får samma bonus på trafikförsäkringen till dina samtliga bilar.
  • Du kan utnyttja samma bonus för bilar, paketbilar och husbilar. Motorcyklar har en skild bonus och en egen tabell.

Är du redan Fennias bilförsäkringskund?

Om du redan är Fennias bilförsäkringskund, får du trafikförsäkringens nya förmåner genom att kontakta vår kundtjänst.

 

Vem behöver trafikförsäkring?

Samtliga motorfordon och släpvagnar, även oregistrerade, som används i trafik måste ha en trafikförsäkring. Ett fordon ska trafikförsäkras och registreras inom sju dygn från köptillfället.

En trafikförsäkring krävs också när fordonet används på en privat väg, gård eller i terräng.

Vad ersätter trafikförsäkringen?

En trafikförsäkring ersätter personskador till följd av en trafikolycka och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av. Den ersätter inte skador på det egna fordonet eller skador på den egendom som fanns med i fordonet.

Från trafikförsäkringen ersätts följande till följd av en trafikolycka:

  • Sjukvårdskostnader.
  • Andra kostnader och förluster till följd av personskador (inkomstbortfall, ersättning för bestående men och bestående kosmetiskt men).
  • Reparationskostnader för den oskyldiga partens fordon eller inlösning av fordonet.
  • Förlust som uppstått under den tid den oskyldiga partens fordon reparerats. För stilleståndstiden utbetalas normersättning enligt trafikskadenämndens instruktioner. Om bilen är nödvändig i arbetet, ersätts hyreskostnader för en lånebil enligt nämndens instruktioner.
  • Övriga egendomsskador som drabbat den oskyldiga parten. 

Avställning

Du kan avställa fordonet, varvid premien för trafikförsäkringen gottgörs för hela avställningstiden. Premien för kaskoförsäkringen gottgörs för avställningstiden gällande alla försäkringar förutom skadegörelse-, brand-, stöld-, rättsskydds- och inlösningsskyddsförsäkringen.

Avställningen görs alltid tills vidare och den gäller från avställningsdagen. Efter det sätts fordonet i användningsförbud. En påställning ska göras innan fordonet börjar användas på nytt.

Avställningen är en avgiftsbelagd registreringsåtgärd medan påställningen är avgiftsfri. Du kan göra båda på Mitt Fennia eller på Traficoms e-tjänst.

Tilläggsskydd med kaskoförsäkring

Från trafikförsäkringen betalas inte ersättning ut för skador på ditt fordon. Utöver trafikförsäkringen lönar det sig att teckna vår kaskoförsäkring, Fenniakasko.

Om försäkringar för person- och paketbilar

Om försäkringar för motorcyklar

Att byta försäkringsbolag och registrera fordon

Att byta försäkringsbolag går enkelt på vår tjänst Räkna ut och köp. Vi meddelar de nya försäkringsuppgifterna direkt till fordonsregistret, vilket betyder att du slipper gå till besiktningsstationen eller säga upp försäkringen hos det tidigare bolaget. Du kan också registrera ett fordon elektroniskt i samband med att du tecknar en försäkring.

Trafikförsäkringslagreformen

Trafikförsäkringslagreformen 2017 medförde ändringar i praxisen gällande trafikförsäkring.

Om ändringar som den nya lagen medförde

Gäller trafikförsäkringen utomlands?

Trafikförsäkringen gäller i länder som ingått det internationella Green Card-avtalet. Om du reser med bil utanför Norden, ha med det internationella intyget över trafikförsäkringens giltighet (Green Card). När du åker utomlands ta också med registreringsbevisets tekniska del, som du kan beställa avgiftsfritt från Trafi.fi eller hämta från en besiktningsstation. 

Beställ Green Card på Mitt Fennia

 Skriv ut sidan