Registrering av fordon

Du kan nu registrera ett fordon elektroniskt på tjänsten Räkna ut och köp i samband med att du tecknar en försäkring.

Vid sidan om den elektroniska registreringen kan du även i fortsättningen göra en registrering på Fennias kontor, bilaffärer och på besiktningsstationer. I fortsättningen behövs inte ett utskrivet registreringsintyg, utan registreringen kan göras med ett elektroniskt certifikat, som fås hos Trafiksäkerhetsverket Traficom.

Gör så här när du säljer ett fordon

 • Skapa ett elektroniskt certifikat för ditt fordon på Traficoms webbplats. Certifikatet gäller i 14 dygn.
 • Upprätta ett köpebrev över fordonet både för säljaren och köparen.
 • Lämna certifikatet till köparen i samband med överföringen av äganderätten.
 • Efter att du överlåtit fordonet gör en anmälan om överlåtelse på Traficoms webbplats.

Gör så här när du köper ett fordon

 • Kontrollera giltigheten på det elektroniska certifikat som du fick av säljaren på Traficoms webbplats.
 • Upprätta ett köpebrev både för säljaren och köparen.
 • Teckna en trafikförsäkring för fordonet och registrera samtidigt ägarbytet. En trafikförsäkring är förutsättningen för registrering av fordon. Samtidigt kan du, om du vill, teckna en frivillig kaskoförsäkring. Du kan registrera fordonet i samband med att du tecknar en försäkring på tjänsten Räkna ut och köp.
 • Om du redan har en giltig försäkring, kan du göra registreringsanmälan även på Traficoms webbplats.
 • Fordonet måste försäkras och registreras inom sju dygn från det att fordonet överläts.

Gör så här när du köper ett fordon på en bilaffär och byter in det gamla fordonet

 • Skapa ett certifikat för det gamla fordonet på Traficoms webbplats.
 • Upprätta ett köpebrev över fordonet med bilaffären. I samband med affären kan du överlåta certifikatet till bilaffären.
 • Efter överlåtelsen kan du dessutom göra en en anmälan om överlåtelse av fordonet på Traficoms webbplats.


Trafikförsäkringscentralen: Elektronisk registrering (på finska)  

 Skriv ut sidan