Med bil till utlandet

Du skyddar din bilresa utomlands med en trafik- och kaskoförsäkring. Kontrollera alltid före utlandsresan att bilens försäkringar är giltiga. Kontrollera också försäkringsskyddet i destinationslandet.

Finland hör till det europeiska trafikförsäkringssystemet, dvs. trafikförsäkringen för ett finländskt fordon är huvudsakligen i kraft endast i Europa och i några afrikanska länder. Även i de europeiska länderna kan ersättningspraxisen och -nivån för trafikförsäkringen variera. På Trafikförsäkringscentralens webbplats får du information om hur trafikförsäkringen gäller utomlands. 

Green Card är ett internationellt intyg över gällande trafikförsäkring. Green Card rekommenderas alltid, när du kör med ditt fordon utanför Norden. Kortet är lätt att beställa med en förhandsifylld blankett på sidan Anmälningar i Mitt Fennia.  

Om den som kör fordonet inte är dess ägare eller innehavare, ska han eller hon förutom ett Green Card ha med sig en fullmakt. Med stöd av fullmakten befullmäktigar ägaren föraren att använda fordonet utomlands. Skriv ut en fullmakt via länken, fyll i fullmakten och be ägaren underteckna den.

Kaskoförsäkringar som innehåller Fennias kollisionsskydd gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och, frånsett Ryssland, utanför EES i länder som har ingått Green Card-avtal (grönt kort). Kaskoförsäkringens giltighetsområde kan i vissa fall utvidgas att gälla också Ryssland. Kontakta vår kundtjänst, om du reser med bil i Ryssland.

Fordonsförsäkringars giltighet utomlands

En skada kan överraska även en framsynt resenär

I vår handbok hittar du anvisningar och viktig information i händelse av en trafikskada som inträffar utomlands. Ta med den på resan – för säkerhets skull.

Ta del av broschyrerna och villkoren:

Broschyren fordonsförsäkringar

Broschyren Med bil till utlandet (på finska)

Trafikförsäkringsvillkor

Försäkringsvillkor för Fenniakasko

Kontrollera dina försäkringsvillkor.
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

 

Beställ Green Card

Beställ Green Card om du reser utanför Norden.

Beställ Green Card på Mitt Fennia

När en skada är framme

Fennias bilassistans 24h och Fennias glasskador hjälper i skadesituationer.

Anvisningar för skadesituationer

 Skriv ut sidan