Försäkringar för hobby- och museifordon

Det lönar sig att försäkra hobby- och museifordon ändamålsenligt. Med Fennias hobby- och museifordonskasko skyddar du ditt fordon mot skador.

  • Som hobbyfordon betraktas ett besiktat fordon som är över 15 år och i privat bruk, som finns i fordonsregistret och som inte är ett museifordon. Ett hobbyfordon ska vara taget ur trafik minst fem månader om året.
  • Ett museifordon är ett fordon som genom besiktning godkänts som museifordon och som accepterats i museifordonsregistret. Ett museifordon får användas i trafik högst 30 dagar om året.

En trafikförsäkring är obligatorisk för samtliga motorfordon som används i trafik, även för hobby- och museifordon. Den ersätter personskador och den oskyldiga partens egendomsskador.

Fennias hobby- och museifordonskasko ger extra skydd och ersätter skador på ditt fordon. Du kan själv välja omfattningen och självrisken i försäkringen. 

Ta del av broschyren och villkoren:

Broschyren hobby- och museifordonskasko

Försäkringsvillkor

Kontrollera dina försäkringsvillkor.
Om du redan är vår kund, vänligen ta del av produktbroschyren och försäkringsvillkoren som du fått tillsammans med försäkringsförslaget. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats på denna sida.

 Skriv ut sidan