Trygghet här hemma, på resor och i hobbyer – till ett pris som passar unga

Fennia erbjuder specialförmåner för unga försäkrare

Som ung kund hos oss får du dina försäkringar till ett förmånligt pris och dessutom utmärkta tjänster när en skada inträffar.

  • Om du är under 30 år får du 25 procent rabatt på de flesta av dina frivilliga försäkringar under en fyraårsperiod.
  • Det räcker att du är under 30 år när du tecknar försäkringar. Rabatten gäller även om du fyller 30 under de kommande fyra åren.
  • Du kan välja försäkringar efter dina behov och din livssituation.

Vilka försäkringar behöver jag och vilka tjänster får jag?

Det viktigaste försäkringsskydden för unga som bor i eget hushåll är hemförsäkring, olycksfallsförsäkring och reseförsäkring.

En hemförsäkring skyddar ditt hemlösöre i händelse av brand, rörläckage, stöld eller om föremål går sönder. Försäkringen ersätter, t.ex. en stulen cykel eller en mobil som gått sönder.

  • Du kan anlita vår snabba och högklassiga anskaffningstjänst. När en apparat går sönder, kan du få en ny apparat, t.ex. en ny tvättmaskin, hemlevererad och installerad.
  • Reparation av en mobil eller surfplatta går nu enkelt och snabbt via vår skadetjänst för mobilapparater. Du får genast veta om skadan kan ersättas och om en penningersättning betalas ut för den skadade telefonen eller surfplattan, om apparaten repareras eller om du får en ny motsvarande apparat.

En olycksfallsförsäkring ger skydd i händelse av olycksfall som inträffar hemma och vid hobbyutövning. Från försäkringen ersätts vårdkostnader vid olycksfall och den omfattar också en engångsersättning för bestående men till följd av ett olycksfall. Olycksfallsförsäkringen har ingen självrisk.

  • Du får tillgång till tjänsten FenniaVårdare vid olycksfall. FenniaVårdaren är en hälsovårdsexpert som hjälper per telefon och som också bokar tid till läkare och gör skadeanmälan åt dig. Tjänsten är öppen dagligen kl. 7–23.

En reseförsäkring tryggar din resa. Resenärförsäkringen som ingår i reseförsäkringen ger dig möjlighet att söka vård hos privat läkare om du insjuknar under en semesterresa. Den täcker även kostnader till följd av en inställd eller avbruten resa eller försening från resa. En resgodsförsäkring tryggar den egendom som du har med dig på resan i händelse av stöld eller att egendomen går sönder.

  • Vid allvarliga sjukdoms- och olycksfallsskador utomlands kan du anlita nödtjänsten för resenärer, som är öppen dygnet runt varje dag.
  • Om du insjuknar eller råkar ut för ett olycksfall på en resa i Finland kan du kontakta FenniaVårdaren. FenniaVårdaren är en hälsovårdsexpert som hjälper per telefon och som också bokar tid till läkare och gör skadeanmälan åt dig. Tjänsten är öppen dagligen kl. 7–23.

Genom ett separat avtal kan du komplettera olycksfalls- och resenärförsäkringen med en idrottsutvidgning till att även omfatta tävlingar och träningar som arrangeras av ett idrottsförbund eller en idrottsförening samt s.k. farliga idrottsgrenar eller aktiviteter som särskilt anges i försäkringsvillkoren.

Du får försäkringsrabatten på 25 procent som unga beviljas också på på barnets sjukdomsskydds-, djur- och båtförsäkringar.

Kartlägg ditt försäkringsskydd och och räkna ut priset på de försäkringar du behöver (på finska)

Fenniaskydd Magis – ett förmånligt försäkringspaket för unga

Försäkringspaketet Magis är ett praktiskt och förmånligt alternativ för unga vuxna eller för studerande på tröskeln till ett självständigt liv i ett eget hem. Paketet innehåller ett urval av försäkringar som passar unga.

Ring Fenniaservice för mer information om försäkringspaketet Magis eller gå in på Mitt Fennia.

Ta del av produktbroschyren för Magis och Fenniaskydd försäkringsvillkor.

 

 Skriv ut sidan