Kattförsäkring

En katt är ett viktigt sällskapsdjur och en del av familjen, och man vill ta väl hand om den. Du kan gardera dig mot tråkiga händelser och försäkra din katt med en olycksfalls- och sjukförsäkring.

Varför teckna en kattförsäkring hos Fennia?

 • Du får ett flexibelt försäkringsskydd för din katt enligt dina behov.
 • Till försäkringen kan du ansluta enligt dina behov ett tilläggsskydd i händelse av värdeförlust eller fysikalisk behandling.

Vilken försäkring behöver jag för min katt?

Du kan försäkra din katt med en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring. Försäkringen kan enligt ditt val omfatta

 • bara dödsfall
 • bara veterinärkostnader
 • både dödsfall och veterinärkostnader.

Till vår flexibla försäkring kan du enligt dina behov ansluta tilläggsskydd, t.ex. i händelse av värdeförlust eller fysikalisk behandling. Om du har en ansvarsförsäkring för privatperson, kan du som tilläggsskydd ansluta till försäkringen en ansvarsförsäkring för djurägare i händelse av skador som din katt vållar andra. Närmare information om tilläggsskydden hittar du i vår produktbroschyr.

Hur ersätter kattförsäkringar?

Hur försäkringen ersätter beror på det försäkringsskydd som du valt.

 • En olycksfallsförsäkring för katt som tecknats i händelse av dödsfall ersätter
  • om katten dör eller måste avlivas till följd av ett olycksfall
  • om katten kommer bort och inte hittas inom två månader.
 • En olycksfallsförsäkring för katt som omfattar veterinärkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av olycksfall.
 • En sjukförsäkring för katt som tecknats i händelse av dödsfall ersätter
  • om katten dör eller måste avlivas till följd av ett olycksfall
  • om katten kommer bort och inte hittas inom två månader
  • om katten dör eller måste avlivas till följd av en sjukdom.
 • En sjukförsäkring för katt som omfattar veterinärkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av sjukdomar och olycksfall.
 • Självrisken för veterinärkostnader är 60 euro för varje veterinärbesök.
 • Du kan själv välja maximibeloppet för veterinärkostnaderna, som kan vara 300–2 000 euro per försäkringsperiod.

Vem kan teckna en kattförsäkring?

 • Du kan teckna en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring för friska katter i åldern sex veckor till sex år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod när katten fyller 13 år.
 • Innan försäkringen kan beviljas ska en deklaration över hälsotillståndet hos katten lämnas in.
 • För att du ska kunna försäkra din katt hos Fennia ska du ha Fennias hemförsäkring.
 Skriv ut sidan