Hundförsäkring

Din hund är din kära vän och du vill ta väl hand om den. Gardera dig mot tråkiga händelser och försäkra din hund med en olycksfalls- och sjukförsäkring.

Varför teckna en hundförsäkring hos Fennia?

 • Du får ett flexibelt försäkringsskydd för din hund enligt dina behov.
 • Till försäkringen kan du ansluta enligt dina behov ett tilläggsskydd i händelse av värdeförlust eller fysikalisk behandling.

Vilken försäkring behöver jag för min hund?

Du kan försäkra din hund med en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring. Försäkringen kan enligt ditt val omfatta

 • bara dödsfall
 • bara veterinärkostnader
 • både dödsfall och veterinärkostnader.

Till vår flexibla försäkring kan du enligt dina behov ansluta tilläggsskydd, t.ex. i händelse av värdeförlust eller fysikalisk behandling. Om du har en ansvarsförsäkring för privatperson, kan du som tilläggsskydd ansluta till försäkringen en ansvarsförsäkring för djurägare i händelse av skador som din hund vållar andra. Närmare information om tilläggsskydden hittar du i vår produktbroschyr.

Hur ersätter hundförsäkringar?

Hur försäkringen ersätter beror på det försäkringsskydd som du valt.

 • En olycksfallsförsäkring för hund som tecknats i händelse av dödsfall ersätter
  • om hunden dör eller måste avlivas till följd av ett olycksfall
  • om hunden kommer bort och inte hittas inom två månader.
 • En olycksfallsförsäkring för hund som omfattar veterinärkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av olycksfall.
 • En sjukförsäkring för hund som tecknats i händelse av dödsfall ersätter
  • om hunden dör eller måste avlivas till följd av ett olycksfall
  • om hunden kommer bort och inte hittas inom två månader
  • om hunden dör eller måste avlivas till följd av en sjukdom.
 • En sjukförsäkring för hund som omfattar veterinärkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av sjukdomar och olycksfall.
 • Självrisken för veterinärkostnader är 60 euro för varje veterinärbesök.
 • Du kan själv välja maximibeloppet för veterinärkostnaderna, som kan vara 300–2 000 euro per försäkringsperiod.

Vem kan teckna en hundförsäkring?

 • Du kan teckna en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring för friska hundar i åldern sex veckor till sex år. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod när hunden fyller 10 år.
 • Innan försäkringen kan beviljas ska en deklaration över hälsotillståndet hos hunden lämnas in.
 • För att du ska kunna försäkra din hund hos Fennia ska du ha Fennias hemförsäkring.
 Skriv ut sidan