Försäkringar för hästar

En häst är en kompis och ett sällskapsdjur, som det lönar sig att teckna en försäkring för. Du kan gardera dig mot tråkiga händelser och försäkra din häst med en olycksfalls- och sjukförsäkring.

Varför teckna en försäkring för hästar hos Fennia?

 • Du får ett flexibelt försäkringsskydd för din häst enligt dina behov.
 • Till försäkringen kan du ansluta enligt dina behov ett tilläggsskydd i händelse av värdeförlust eller fysikalisk behandling.

Vilken försäkring behöver jag för min häst?

Du kan försäkra din häst med en olycksfallsförsäkring eller en sjukförsäkring. Försäkringen kan enligt ditt val omfatta

 • bara dödsfall
 • bara veterinärkostnader
 • både dödsfall och veterinärkostnader.

Till vår flexibla försäkring kan du enligt dina behov ansluta tilläggsskydd, t.ex. i händelse av värdeförlust eller fysikalisk behandling. Om du har en ansvarsförsäkring för privatperson, kan du som tilläggsskydd ansluta till försäkringen en ansvarsförsäkring för djurägare i händelse av skador som din häst vållar andra.

Till moderstoets försäkring kan du teckna ett tilläggsskydd för ett ofött föl. Med en fölförsäkring kan du skydda dig mot förlust av ett ofött föl eller ett föl som är under en månad gammalt. Närmare information om tilläggsskydden hittar du i vår produktbroschyr.

Hur ersätter försäkringar för hästar?

Hur försäkringen ersätter beror på det försäkringsskydd som du valt.

 • En olycksfallsförsäkring för hästar som tecknats i händelse av dödsfall ersätter
  • om hästen dör eller måste avlivas till följd av ett olycksfall
  • om hästen kommer bort och inte hittas inom två månader.
 • En olycksfallsförsäkring för hästar som omfattar veterinärkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av olycksfall.
 • En sjukförsäkring för hästar som tecknats i händelse av dödsfall ersätter
  • om hästen dör eller måste avlivas till följd av ett olycksfall
  • om hästen kommer bort och inte hittas inom två månader
  • om hästen dör eller måste avlivas till följd av en sjukdom.
 • En sjukförsäkring för hästar som omfattar veterinärkostnader ersätter veterinärkostnader till följd av att djuret insjuknar eller skadas.
 • Självrisken för vårdkostnader är 25 procent av veterinärkostnaderna.
 • Du kan själv välja maximibeloppet för veterinärkostnaderna, som kan vara 300–2 000 euro per försäkringsperiod.

Vem kan teckna en hästförsäkring?

 • Du kan teckna en olycksfalls- eller sjukförsäkring för friska hästar som är äldre än en månad. Försäkringen upphör vid utgången av den försäkringsperiod när hästen fyller 25 år.
 • Innan försäkringen kan beviljas ska en deklaration över hälsotillståndet hos hästen lämnas in.
 • För att du ska kunna försäkra din häst hos Fennia ska du ha Fennias hemförsäkring.
 Skriv ut sidan