Blanketter och broschyrer

Under Blanketter och broschyrer hittar du produktbroschyrer, försäkringsvillkor, skadeanmälningsblanketter, handböcker och andra publikationer. Dokumenten är i pdf-format.

Kontrollera i ditt försäkringsbrev vilka försäkringsvillkor som tillämpas på ditt försäkringsavtal. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som har publicerats i tjänsten.

Du gör en skadeanmälan och ersättningsansökan enklast på nättjänsten Mitt Fennia. Du kan också skriva ut en skadeanmälnings- och ersättningsansökningsblankett och skicka den per post till Fennia, Ersättningsärenden, Kod 5005039, 00003 Svarsförsändelse.

Sök blanketter och broschyrer

 

 

 

 Skriv ut sidan