Blanketter och broschyrer

Skadeanmälningar hittar du enklast på webbplatsen Fennia hjälper. På Fennia hjälper får du anvisningar om hur du ska gå till väga vid olika typer av skador. I många skadesituationer behöver du inte alls fylla i en ansökan.

Gå till Fennia hjälper

Under Blanketter och broschyrer hittar du produktbroschyrer, försäkringsvillkor, handböcker och andra publikationer. Dokumenten är i pdf-format.

Kontrollera i ditt försäkringsbrev vilka försäkringsvillkor som tillämpas på ditt försäkringsavtal. Villkoren för ditt försäkringsavtal kan avvika från de försäkringsvillkor som publiceras i tjänsten.

Elektroniska blanketter hittar du enklast på webbplatsen Fennia hjälper. En elektronisk ansökan är det snabbaste sättet att anmäla skador. Om du behöver en blankett för ansökan om ersättning som kan skrivas ut, hittar du en sådan nedan. Skicka ansökan portofritt till: Fennia, Ersättningsärenden, Kod 5005039, 00003 Svarsförsändelse.

Sök blanketter och broschyrer

 

 

 

 Skriv ut sidan