Båtförsäkring som skydd för din båt

Med Fennias båtförsäkringar skyddar du en motorbåt, segelbåt och en utombordare i fritidsbruk.

Varför teckna en båtförsäkring hos Fennia?

  • När du årligen besiktar din båt, får du en besiktningsrabatt på 20 procent.
  • Vid skadefall får du din båt reparerad smidigt hos Fennias samarbetsverkstad.
  • Bonusrabatten för en utvidgad båtförsäkring med bonusrätt kan stiga upp till 70 procent vid skadefria år.

Så här ersätter båtförsäkringar

  Brand- och stöldförsäkring Omfattande båtförsäkring
Stöld och skadegörelse 
 
   
Eldsvåda 
 
   
Explosion och blixtnedslag
 
   
Grundstötning, bottenkänning, sammanstötning, kantring  
 
   
Skador till följd av storm 
 
   
Skador som båtförare vållar utomstående 
 
   

Var gäller Fennias båtförsäkringar?

Fennias båtförsäkringar gäller i Finlands, Sveriges, Norges och Danmarks sjösystem och territorialvatten och när båten förvaras på land och vid transporter mellan dessa länder. Försäkringen gäller även i Östersjön med vikar, Saima kanal, på Kattegatt och Skagerack samt i Kielkanalen.

Vilken båtförsäkring behöver jag?

En brand- och stöldförsäkring för båt är det förmånligaste alternativet när du använder båten på kända vatten där det inte finns risk för att du kör på grund. Försäkringen ersätter skador på båten till följd av skadegörelse, stöld, brand, explosion eller blixtnedslag. 

En omfattande båtförsäkring är det bästa alternativet om du rör dig i områden där stormar och grundstötning utgör en verklig risk. Det lönar sig att försäkra en värdefull båt och dyr båtelektronik med den omfattande båtförsäkringen. Försäkringen ersätter utöver skador till följd av skadegörelse, stöld, brand och blixtnedslag också t.ex. grundstötning och sammanstötning samt skador till följd av storm. 

Båda försäkringarna inkluderar en ansvarsförsäkring för båtförare, som ersätter person- och sakskador som båtföraren vållar utomstående.

 Skriv ut sidan