Brand- och stöldförsäkringen för båt och den omfattande båtförsäkringen ersätter skador till följd av stöld och skadegörelse som drabbar båten eller dess utrustning.