Både brand- och stöldförsäkringen för båt och den omfattande båtförsäkringen inkluderar alltid en ansvarsförsäkring för båtförare, som ersätter person- och sakskador som båtföraren vållar utomstående.