Brand- och stöldförsäkringen för båt och den omfattande båtförsäkringen ersätter skador på båten och dess utrustning till följd av en brand.