Den omfattande båtförsäkringen ersätter en skada till följd av en oförutsedd och plötslig yttre händelse, t.ex. grundstötning, bottenkänning, sammanstötning eller kantring.