Uppsägning av försäkring

Om du inte längre behöver en försäkring, kan du när som helst säga upp den. En uppsägning gör du enklast på nättjänsten Mitt Fennia. Notera att uppsägningen av en försäkring kan påverka priset på eller giltigheten av övriga försäkringar.

Uppsägning av försäkring på Mitt Fennia

Logga in på Mitt Fennia med dina nätbankskoder och fyll i anmälan om uppsägning. Du hittar blanketten under
Anmälningar / Ny anmälan / Andra anmälningar och beställningar / Anmälan om uppsägning.

När vi har handlagt uppsägningsanmälan återbetalar vi eventuella premier på det konto du angett.

Logga in på Mitt Fennia
 

Uppsägning av försäkring vid dödsfall av närstående

Försäkringar som står under en avliden persons namn övergår till dödsboet. Delägare i ett dödsbo är den avlidnas arvingar, änka/änkling och testamentstagare. Delägarna har tillsammans hand om beslutsfattandet i dödsboet eller de kan ge fullmakt till en delägare, som på egen hand har hand om frågor som gäller dödsboet.

Du kan säga upp försäkringar som övergått till ett dödsbo

  • genom att ringa kundtjänsten för privathushåll, tfn 010 503 8828, mån–fre 8–18
  • genom att besöka ett av våra försäkringskontor.

Om du uträttar dödsboets ärenden på vårt kontor, ta med

  • legitimation
  • ämbetsbevis av vilket släktförhållandet till den avlidna personen framgår
  • fullmakt om du som fullmaktstagare har hand om dödsboet.
 Skriv ut sidan