Förutsättningar för beviljande av försäkring

I samband med nätköp och offertbegäran skaffar Fennia uppgifter av kunderna själva, instanser som beviljats fullmakt av kunderna, från myndigheters offentliga register och från kreditupplysningsregistret. Vi beviljar inte ett nytt försäkringsskydd om kunden har ständiga eller allvarliga betalningsstörningar eller om företagets ekonomiska situation är mycket dålig. Vid mindre betalningsstörningar kan kunden ha en möjlighet att få en försäkring med förhandsbetalning.

Ytterligare uppgifter finns på webbplatsen för Försäkrings- och finansrådgivningen (på finska)

 Skriv ut sidan