Flytta till nytt hem

Att flytta till ett nytt hem

Meddela flyttning på Mitt Fennia

När man flyttar till ett nytt hem ändras också försäkringsbehoven. Se alltid över ditt försäkringsskydd i samband med flyttningen.

Meddela flyttningen och de nya försäkringsbehoven genom ett meddelande på Mitt Fennia. Ange i meddelandet följande om ditt nya hem:

  • adress
  • är det ett egnahemshus, höghus eller radhus.

Fennias omfattande hemförsäkring erbjuder det mest omfattande skyddet. Med en bashemförsäkring får du grundtrygghet förmånligt. Du kan påverka priset på försäkringen genom att välja självriskbeloppet: ju större självrisk, desto lägre försäkringspremie.

Logga in på Mitt Fennia och meddela flyttning 

Gäller hemförsäkringen under flyttningen?

Hemförsäkringen för ditt gamla hem gäller under flyttningen för de saker som du flyttar från det gamla hemmet till det nya. Om du renoverar det nya hemmet innan flyttningen, ska du teckna en hemförsäkring redan under renoveringen. Då garderar du dig mot eventuella skador under renoveringen.

Hemförsäkringen för ditt nya hem ska träda i kraft från flyttningsdatumet.

Ändras dina försäkringsbehov?

Är försäkringsskyddet för de vuxna i familjen, barnen och sällskapsdjuren ajour? I samband med flyttningen och granskningen av hemförsäkringen lönar det sig att se över familjens försäkringsskydd i sin helhet. 

Läs mer om försäkringar för hem och familj

Minneslista för den som flyttar

  • Gör en flyttanmälan på www.posti.fi/flyttanmalan
  • Gör en adressändring och meddela den nya adressen till företag som du får räkningar och post av.
  • Skaffa en flyttbil och flytthjälp i god tid. Veckoslut och månadsskiften är hektiska för flyttfirmor.
  • Meddela även disponenten om flyttningen.
  • Kom i god tid överens med operatören om överföring av internetabonnemanget för att undvika avbrott.
  • Gör ett nytt elavtal samtidigt som du säger upp det gamla.
  • Om du flyttar in i ett nytt egnahemshus, ingå också övriga behövliga avtal som vatten- och sophämtningsavtal.
 Skriv ut sidan