Bygga eller renovera


Vare sig du bygger nytt eller renoverar gammalt, glöm inte säkerheten. Med en försäkring kan du skydda dina familjemedlemmar, dina vänner och släktingar som hjälper till på bygget. Vid renovering lönar det sig att skydda talkoarbetarna med en talkoförsäkring. Kontrollera att hemförsäkringen täcker byggnadsmaterial och verktyg.

Om du anställer utomstående arbetskraft för bygget eller renoveringen, har du samma skyldigheter som en arbetsgivare. 

Försäkringar för den som bygger ett egnahemshus

Objekt Försäkring Förmåner, rabatter och självrisker
Byggnader under uppförande och lösöre i dessa.

Handredskap som tillfälligt flyttats hemifrån, t.ex. sågar, hamrar samt hyrda och lånade handredskap.
Hemförsäkring till fullvärde enligt bostadens yta. 25 % rabatt på försäkringen för byggnaden i ett år medan huset byggs.

Om du är under 30 år, får du specialförmåner i fyra år.
Maskiner och anordningar som används under byggandet och som blir i din ägo.

Hyrda eller lånade maskiner och anordningar som du ansvarar för, t.ex. en diamant- eller bergsborr.

Dina egna, lånade eller hyrda tillfälliga konstruktioner på byggplatsen och under tio kvadratmeter stora byggnader på byggplatsen.
Hemförsäkringen ersätter upp till 2 000 euro. Den överstigande delen ska försäkras separat.  Om du är under 30 år, får du specialförmåner i fyra år.
Talkoarbetare (olycksfall) Talkoförsäkring  
Byggaren och hans eller hennes familj Olycksfalls- och livförsäkringar  
Arbetsgivaren ska teckna försäkringen för sina arbetstagare om arbetsgivaren betalar ut mer än 1 200 euro i löner under kalenderåret. Obligatorisk olycksfallsförsäkring för arbetstid  


Försäkringar för dig som bygger och renoverar

Hemförsäkring

Talkoförsäkring

Olycksfalls- och sjukförsäkringar

Olycksfallsförsäkringar för arbetstagare

 Skriv ut sidan