Skydd för hälsa för ofött barn

Skydd för hälsa för ofött barn

Ett sätt att trygga ditt barns välbefinnande och en smidig babyvardag är att redan innan barnets födelse se till att barnet får snabb tillgång till vård. När du tecknar Skyddet för hälsa innan barnets födelse påverkar inte eventuella sjukdomar som uppstår senare omfattningen av barnets försäkringsskydd.

Vad då för Skydd för hälsa?

Skyddet för hälsa är ett försäkringspaket som du plockar ihop just för dina behov. Skyddet för hälsa är rätt val för dig som inte vill betala för ett färdigt försäkringspaket som byggts upp för någon annan, utan du vill betala för just de hälsoförsäkringar som passar din livssituation.

Du bygger upp Skyddet för hälsa av enskilda försäkringar. Därför passar det alla, oberoende av ålder. Försäkringsskyddet är enkelt att hålla uppdaterat, eftersom du kan göra ändringar i försäkringspaketet när som helst. Skyddet för hälsa tryggar din hälsa och ekonomi långt in i framtiden, eftersom de beviljade försäkringarna gäller utan slutålder.
 

Plocka ihop ditt Skydd för hälsa av 13 olika försäkringar

 

Plocka ihop Skyddet för hälsa för ditt barn av 13 olika försäkringar

Försäkringarna i Skyddet för hälsa består av vårdkostnadsförsäkringar och dag- och engångsersättningsförsäkringar. De försäkringar som valts till Skyddet för hälsa för den som är under 20 år gäller i all idrott. Bygg upp Skyddet för hälsa av de försäkringar du behöver. Du kan välja så många försäkringar som du vill.

Ta del av försäkringarna i Skyddet för hälsa

 

Anna, 38, Vanda
väntar sitt andra bar
  Alex och Julia, 27, Vasa
väntar sitt första barn

Anna väntar sitt andra barn. Eftersom det första barnet ofta var sjukt, vill Anna säkerställa att hon kan gå till läkaren med det kommande barnet utan att köa. Med distansläkartjänster kan man reda ut symtom hemifrån och Anna behöver nödvändigtvis inte alls åka med barnen till läkaren. Men Anna får ändå sinnesro om barnets symtom väcker frågor. Skyddet för hälsa för Annas barn inkluderar läkar- och undersökningstjänster.

 

Alex och Julias första barn är det viktigaste i deras liv. Därför vill de noggrant gardera sig mot allt möjligt. Alex och Julia tecknar Skyddet för hälsa för det kommande barnet. Det garanterar snabb tillgång till vård och ger skydd mot sjukdomar och olycksfall som kräver operation eller rehabilitering samt mot tandolycksfall och psykiska problem. 

Skyddet för hälsa för Annas ofödda barn:   Skyddet för hälsa för Alex och Julias ofödda barn:
 • FenniaVårdare
 • Försäkring mot distansläkarkostnader
 • Försäkring mot allmänläkarkostnader
 • Försäkring mot specialistkostnader
 • Försäkring mot undersökningskostnader
 
 • FenniaVårdare
 • Försäkring mot distansläkarkostnader
 • Försäkring mot allmänläkarkostnader
 • Försäkring mot specialistkostnader
 • Försäkring mot läkemedelskostnader
 • Försäkring mot undersökningskostnader
 • Tandolycksfallsförsäkring
 • Försäkring mot operationskostnader
 • Fysioterapiförsäkring
 • Terapiförsäkring

 

Till Skyddet för hälsa hör alltid tjänsten FenniaVårdare

FenniaVårdaren är en sjukskötare som hjälper dig i frågor kring sjukdomar och olycksfall dagligen kl. 7–23. FenniaVårdaren bokar tid direkt till den vård ditt barn behöver och gör dessutom en skadeanmälan åt dig. När du använder FenniaVårdaren betalar du bara en eventuell självrisk för vården.

FenniaVårdaren betjänär dagligen kl. 7-23 på 010 503 5900

Läs mer om FenniaVårdaren
 

 

Mer om Skyddet för hälsa

Hur bestäms priset på Skyddet för hälsa och kan jag påverka priset? Vem kan få Skyddet för hälsa? Vad ersätter försäkringarna i Skyddet för hälsa inte? Hur bygger jag upp mitt Skydd för hälsa?

Se vanliga frågor och svar om Skyddet för hälsa
 

Precis rätta försäkringar för varje livssituation

Du kan bygga upp Skyddet för hälsa av försäkringar som passar vid respektive tillfälle. Du kan justera skyddet när som helst, vilket betyder att det gäller från barndom till vuxen ålder och från arbetslivet till pensionen. 

Skydd för hälsa för ofött barn
Skydd för hälsa för barn
Skydd för hälsa för vuxna
Skydd för hälsa för seniorer

 Skriv ut sidan