När bilen har skadats eller du behöver bärgning

Fennias bilassistans 24h

Fennias bilassistans 24h står alltid till ditt förfogande

Krockade du, bucklade någon till din bil, behöver du bilbärgning eller en hyrbil? Tjänsten Fennias bilassistans 24h hjälper dig i samtliga problem som gäller fordon. Du får dygnet runt hjälp med att reparera bilen och med att fortsätta din färd.

Så här står vi till tjänst när skadan är framme

Ring Fennias bilassistans 24h på 010 503 2008

 • Vi gör en skadeanmälan åt dig.
 • Vid behov ordnar vi bärgning och snabbreparerar fordonet på plats.
 • Vi ser till att du kan fortsätta din färd, t.ex. med en hyrbil.
 • Vi bokar tid till skadeinspektion och reparation.

Gör så här vid skadesituationer

 • Kontrollera parternas identitet t.ex. på körkortet.
 • Anteckna uppgifter om skadeplatsen och händelseförloppet.
 • Om motparten är skyldig, be honom eller henne lämna in en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.
 • Om det är oklart vem som är skyldig, lämnar båda parterna in en skadeanmälan till sitt försäkringsbolag.
 • Begär att få eventuella ögonvittnens kontaktinformation.
 • Gör en polisanmälan vid stöld- och skadegörelseskador på Polisens webbplats och yrka straff för gärningsmannen. Lämna in utredningsanmälan till Fennia.

Ersätter min försäkring?

 • En trafikförsäkring ersätter personskador till följd av en trafikolycka och egendomsskador som den oskyldiga parten drabbats av. Den ersätter inte skador på det egna fordonet eller skador på den egendom som fanns med i fordonet.
 • Kaskoförsäkringen ersätter skador på ditt fordon beroende på försäkringsskyddets omfattning. Du ser giltighetsområdet för och omfattningen av din försäkring på Mitt Fennia.

Du kan också anmäla skador och uträtta skadeärenden på Mitt Fennia.

 Skriv ut sidan