Jag insjuknade plötsligt eller skadade mig under resan utomlands

Gör så här

  • Sök i första hand vård hos en av Fennias avtalsläkare, som i många fall fakturerar Fennia direkt.
  • Ta med reseförsäkringskortet när du söker vård.
  • Var beredd på att först betala vårdkostnaderna själv. Spara kvitton och dokument som gäller skadan.
  • Vid allvarliga sjukdoms- och olycksfall som inträffar utomlands kontakta Fennias nödtjänst för resenärer +358 10 503 5503 (24/7).
  • Sjuktransport till Finland kräver alltid godkännande av Fennia på förhand.

Fennias avtalsläkare utomlands

I listan nedan hittar du kontaktinformation till våra avtalsläkare i 15 länder. Uppgifter om avtalsläkare i andra resmål får du genom att ringa vår nödtjänst för resenärer +358 10 503 5503 (24/7). 

 


Ersätter min försäkring?

  • En resenärförsäkring ersätter vårdkostnader till följd av sjukdomar och olycksfall under resor.
  • Resenärförsäkringen gäller under resor som börjar i Finland och på det område som anges i försäkringsbrevet i högst tre månader räknat från resans början.
  • Du ser giltighetsområdet för och omfattningen av din försäkring på Mitt Fennia

Ansök om ersättning

  • På Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder. Om skadeärendet redan har handlagts hos Fennia, sök ersättning med en ansökan om fortsatta kostnader.
 Skriv ut sidan