Tilläggsränta på försäkringskapital bundna till beräkningsränta

I den del som är bunden till en beräkningsränta består avkastningen på försäkringskapitalet av en fast beräkningsränta och dessutom av en tilläggsränta, dvs. en kundåterbäring, som fastställs utgående från Fennia Livs resultat. Tilläggsräntan fastställs på förhand för högst ett år åt gången. Som tidigare är tilläggsräntorna villkorliga.

Specifikation av tilläggsränta per produkt/beräkningsränta för 1.7.2019–30.9.2019 (exkl. försäkringar med årsränta)

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. gruppensionsförsäkringar med årsränta)                                                                                                                              

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,7 %          

Fennia-Placering, Fennia-Spar                                                                                                                                

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %     

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Kundåterbäringar på gruppensionsförsäkringar med årsränta

 • Årsräntan för 2019 är 0,5 %.
 • Fullt återköp av sparkapital med årsränta 2019: tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med årsränta till den fondanknutna delen 2019: tilläggsräntan är 0 %.
 • Kundåterbäringen på försäkringar med årsränta för 2019 fastställs i december 2019 och gottskrivs försäkringskapitalen i en post i början av 2020 (när beräkningen blir färdig).

Specifikation av tilläggsränta per produkt/beräkningsränta för 1.4.2019–30.6.2019 (exkl. försäkringar med årsränta) 

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. gruppensionsförsäkringar med årsränta)                                                                                                                               

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,7 %                  

Fennia-Placering, Fennia-Spar                                                                                                                                 

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %          

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Kundåterbäringar på gruppensionsförsäkringar med årsränta

 • Årsräntan för 2019 är 0,5 %. 
 • Fullt återköp av sparkapital med årsränta 2019: tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med årsränta till den fondanknutna delen 2019: tilläggsräntan är 0 %.
 • Kundåterbäringen på försäkringar med årsränta för 2019 fastställs i december 2019 och gottskrivs försäkringskapitalen i en post i början av 2020 (när beräkningen blir färdig).

Specifikation av tilläggsränta per produkt/beräkningsränta för 1.1.2019–31.3.2019 (exkl. försäkringar med årsränta)

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. gruppensionsförsäkringar med årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,7 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Kundåterbäringar på gruppensionsförsäkringar med årsränta

 • Årsräntan för 2019 är 0,5 %. 
 • Kundåterbäringen på försäkringar med årsränta för 2018 var 1,1 % av försäkringskapitalet. Den gottskrivs försäkringskapitalet i en post i början av 2019 (när beräkningen blir färdig).
 • Fullt återköp av sparkapital med årsränta 2019: tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med årsränta till den fondanknutna delen 2019: tilläggsräntan är 0 %.

Specifikation av tilläggsränta per produkt/beräkningsränta för 1.10.2018–31.12.2018 (exkl. försäkringar med årsränta)

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. gruppensionsförsäkringar med årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,7 %                    

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %          

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Kundåterbäringar på försäkringar med årsränta

 • Årsräntan för 2018 är 0,5 %. 
 • Fullt återköp av sparkapital med årsränta 2018: tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med årsränta till den fondanknutna delen 2018: tilläggsräntan är 0 %.
 • Kundåterbäringen på försäkringar med årsränta för 2018 fastställs i december 2018 och gottskrivs
 • försäkringskapitalet i en delbetalning i januari 2019.       

Tilläggsräntor för perioden 1.7.2018 - 30.9.2018

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,7 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Kundåterbäringar på försäkringar med årsränta

 • Årsräntan för 2018 är 0,5 %. 
 • Fullt återköp av sparkapital med årsränta 2018: tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med årsränta till den fondanknutna delen 2018: tilläggsräntan är 0 %.
 • Kundåterbäringen på försäkringar med årsränta för 2018 fastställs i december 2018 och gottskrivs försäkringskapitalet i en delbetalning i januari 2019.

Tilläggsräntor för perioden 1.4.2018 - 30.6.2018

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,5 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Kundåterbäringar på försäkringar med årsränta

 • Årsräntan för 2018 är 0,5 %. 
 • Fullt återköp av sparkapital med årsränta 2018: tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med årsränta till den fondanknutna delen 2018: tilläggsräntan är 0 %.
 • Kundåterbäringen på försäkringar med årsränta för 2018 fastställs i december 2018 och gottskrivs försäkringskapitalet i en delbetalning i januari 2019.

Tilläggsräntor för perioden 1.1.2018 - 31.3.2018

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,5 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Kundåterbäringar på försäkringar med årsränta

 • Årsräntan för 2018 är 0,5 %. 
 • Kundåterbäringen på försäkringar med årsränta för 2017 var 1,25 % av försäkringskapitalet. Den gottskrivs försäkringskapitalet i en post i början av 2018 (när beräkningen blir färdig).
 • Fullt återköp av sparkapital med årsränta 2018: tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med årsränta till den fondanknutna delen 2018: tilläggsräntan är 0 %.

Tilläggsräntor för perioden 1.10.2017 - 31.12.2017

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,5 %

Fennia-Gruppension/med årsränta

 • Årsräntan 2017 är 0,5 %
 • Kundåterbäringen för 2017 fastställs i december 2017 och gottskrivs försäkringskapitalen i en post i början av 2018.
 • Fullt återköp av sparkapital med garanterad avkastning 2017: Tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med garanterad avkastning till den fondanknutna delen 2017: Tilläggsräntan är 0 %.

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Tilläggsräntor för perioden 1.7.2017 - 30.9.2017

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,5 %

Fennia-Gruppension/med årsränta

 • Årsräntan 2017 är 0,5 %
 • Kundåterbäringen för 2017 fastställs i december 2017 och gottskrivs försäkringskapitalen i en post i början av 2018.
 • Fullt återköp av sparkapital med garanterad avkastning 2017: Tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med garanterad avkastning till den fondanknutna delen 2017: Tilläggsräntan är 0 %.

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Tilläggsräntor för perioden 1.4.2017 - 30.6.2017

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension (exkl. årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,0 %

Fennia-Gruppension/med årsränta

 • Årsräntan 2017 är 0,5 %
 • Kundåterbäringen för 2017 fastställs i december 2017 och gottskrivs försäkringskapitalen i en post i början av 2018.
 • Fullt återköp av sparkapital med garanterad avkastning 2017: Tilläggsräntan är 0 %.
 • Totalt byte av sparkapital med garanterad avkastning till den fondanknutna delen 2017: Tilläggsräntan är 0 %.

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 % 
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,7 %

Tilläggsräntor för perioden 1.1.2017 - 31.3.2017

Fennia-Pension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,0 %

Fennia-Gruppension (exkl. årsränta)

 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,0 %  
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Gruppension/med årsränta

 • Årsräntan 2017 är 0,5 procent: kundåterbäringen för 2017 fastställs i december 2017.

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 0,7 %

Tilläggsräntor för perioden 1.10.2016-31.12.2016

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0,2 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,2 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,3 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 1,0 %

Tilläggsräntor för perioden 1.7.2016-30.9.2016

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0,6 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,6 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,2 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 1,2 %

Tilläggsräntor för perioden 1.4.2016-30.6.2016

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0,7 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 1,2 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 2,2 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0,7 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,2 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0,3 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,8 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 1,8 %

Tilläggsräntor för perioden 1.1.2016-31.3.2016

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 2,6 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0,7 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,2 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0,3 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 0,8 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 1,8 %

Tilläggsräntor för perioden 1.10.2015-31.12.2015

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 2,6 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0,9 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,4 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 2,4 %

Tilläggsräntor för perioden 1.7.2015-30.9.2015

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 2,6 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia-Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0,9 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,4 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 2,4 %

Tilläggsräntor för perioden 1.4.2015-30.6.2015

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 2,6 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia- Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0,9 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,4 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 2,4 %

Tilläggsräntor för perioden 1.1.2015-31.3.2015

Fennia-Pension, Fennia-Gruppension

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 2,6 %

Fennia-Placering, Fennia-Spar

 • Om beräkningsräntan är 4,5 %, är tilläggsräntan 0 %  
 • Om beräkningsräntan är 3,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 1,1 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,6 %

Fennia-Kapitalisering, Fennia- Kapitalförvaltningskapitalisering

 • Om beräkningsräntan är 2,5 %, är tilläggsräntan 0 %
 • Om beräkningsräntan är 2,0 %, är tilläggsräntan 0,4 %
 • Om beräkningsräntan är 1,5 %, är tilläggsräntan 0,9 %
 • Om beräkningsräntan är 1,0 %, är tilläggsräntan 1,4 %
 • Om beräkningsräntan är 0 %, är tilläggsräntan 2,4 %
 Skriv ut sidan