Skogsskador

Gör så här

  • Ange i skadeanmälan den skogsvårdsförening eller det skogsbolag som sköter dina skogsärenden samt uppgifter om din kontaktperson.
  • Vi begär en skadevärdering direkt av skogsvårdsförening eller skogsbolaget.

Ersätter min försäkring?

En skogsförsäkring ersätter

  • brand-, storm- och snöskador på trädbestånd (övre höjd över sju meter) när volymen av det skadade trädbeståndet uppgår till minst 20 kubikmeter fast mått
  • insekts- och översvämningsskador på trädbestånd när beståndet inom ett sammanhängande område på minst en hektar har skadats så att området helt måste beskogas
  • brand-, storm-, snö-, insekts-, gnagar-, svamp- eller översvämningsskador på plantbestånd när beståndet har en övre höjd på högst 7 meter och det område som ska beskogas har en sammanhängande areal på minst en halv hektar.

Gör en skadeanmälan

  • Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder.

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder.

Information om skogsförsäkringen

 Skriv ut sidan