Skogsskador

Gör så här

  • Ange i skadeanmälan den skogsvårdsförening eller det skogsbolag som sköter dina skogsärenden samt uppgifter om din kontaktperson.
  • Vi begär en skadevärdering direkt av skogsvårdsförening eller skogsbolaget.

Ersätter min försäkring?

En skogsförsäkring ersätter

  • brand-, storm- och snöskador på trädbestånd (övre höjd över sju meter) när volymen av det skadade trädbeståndet uppgår till minst 20 kubikmeter fast mått
  • insekts- och översvämningsskador på trädbestånd när beståndet inom ett sammanhängande område på minst en hektar har skadats så att området helt måste beskogas
  • brand-, storm-, snö-, insekts-, gnagar-, svamp- eller översvämningsskador på plantbestånd när beståndet har en övre höjd på högst 7 meter och det område som ska beskogas har en sammanhängande areal på minst en halv hektar.

Gör en skadeanmälan

Ytterligare information

Ditt försäkringsbrev finns på Mitt Fennia. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder.

Information om skogsförsäkringen

 Skriv ut sidan