Skador under resa

Skador under resa

Skador som uppstår under resor ersätts från en resenär- och resgodsförsäkring. Hos vår ersättningstjänst får du anvisningar för och hjälp vid skadesituationer. Du kan göra en skadeanmälan smidigt på en elektronisk blankett.

 

 

Se anvisningar för hur du ska gå till väga och hur du ska söka ersättning vid olika situationer:

Jag insjuknade eller skadade mig under resan i Finland

Jag insjuknade eller skadade mig under resan utomlands

Resgodset skadades eller blev stulet

Resan blev inställd

Resan avbröts

Jag kom för sent till resan


Om skadeärendet som gäller en sjukdom eller ett olycksfall under resa redan handlagts hos Fennia, sök ersättning på Mitt Fennia på blanketten för fortsatta kostnader. Du loggar in på nättjänsten med nätbankskoder.

 Skriv ut sidan