Skador i hemmet

Hemskador

Skador på hemlösöre eller byggnader ersätts från hemförsäkringar. Hos vår ersättningstjänst får du anvisningar för och hjälp vid skadesituationer. Du kan göra en skadeanmälan smidigt på vår webbtjänst.

 

 

Se anvisningar för hur du ska gå till väga och hur du ska söka ersättning vid olika situationer:

Vattenskada eller brand hemma

Hushållsmaskinen gick sönder

Telefonen eller surfplattan gick sönder

Telefonen eller surfplattan försvann eller blev stulen

Storm eller översvämning skadade egendom

Övriga sakskador

Övriga skador i hemmet

 Skriv ut sidan