Personskador

Personskador

Ring FenniaVårdaren om du råkar ut för ett olycksfall eller blir sjuk. FenniaVårdaren ger råd per telefon, sköter tidsbokning till läkare och gör också en skadeanmälan åt dig. Du får tillgång till tjänsten FenniaVårdare när du har en försäkring i händelse av sjukdomar eller olycksfall hos Fennia.

 

 

Se anvisningar för hur du ska gå till väga och hur du ska söka ersättning vid personskador:

Jag blev sjuk eller råkade ut för ett olycksfall på fritiden 

Jag råkade ut för ett olycksfall i arbetet eller på arbetsfärden 

Jag skadade mig i en trafikolycka 

Jag söker ersättning för kostnader för sjukdom eller olycksfall

Jag söker ersättning från livförsäkringen

 Skriv ut sidan