Båtskador

Båtskador

Från en båtförsäkring ersätts skador till följd av bl.a. eldsvåda, stöld, grundstötning eller storm. Hos vår ersättningstjänst får du anvisningar för och hjälp vid skadesituationer. Du kan göra en skadeanmälan smidigt på en elektronisk blankett.

 

 

Se anvisningar för hur du ska gå till väga och hur du ska söka ersättning vid olika situationer:

Båten skadades

Utombordsmotorn skadades eller blev stulen

Övriga båtskador

 Skriv ut sidan